1 jan. 2013 start


 vuurwerk

Drumschool ZutphenLochem is ontstaan op 01-01-2013 nadat, in de jaren ervoor,  het instrumentaal en vocaal onderwijs van Muzehof, Centrum voor de Kunsten door bezuinigingen werd getroffen. Het directe gevolg van deze bezuinigingen was ontslag voor alle docenten instrumentaal/vocaal onderwijs per 01-01-2013 bij de Muzehof. De drumdocenten Martijn Fransen en Rene Engel besloten de handen ineen te slaan en een drumschool  om te richten. Bij de start op 1 januari heeft Drumschool ZutphenLochem dan al 65 leerlingen en een aantal bands.

In de nieuwe vorm Muzehof (vanaf 1 januari) kunnen inwoners van de gemeenten Zutphen en Lochem jonger dan 18 jaar maximaal  3 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs volgen. De drumschool wordt nu de mogelijkheid gegeven om als onderneming de leerlingen te behouden en gebruik te maken van de faciliteiten van de Muzehof. Naast de compleet gefaciliteerde drumstudio’s in zowel Zutphen en Lochem,  heeft de drumschool beschikking over het bandlokaal en de GMB theaterzaal als podium. In de ruime wachtruimte/ontvangsthal kunnen ouders en/of leerlingen gebruik maken van internet/wifi, tv kijken, een tijdschrift of krant lezen of een gesprek voeren.

Drumschool ZutphenLochem is een drumschool voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het diverse aanbod loopt uiteen van groeps- en samenspellessen tot cursussen en workshops voor jong (vanaf 6 jaar) en oud. De kwaliteit van de lessen wordt gewaarborgd  in de vorm van een ontwikkelt leertraject zodat de leerling een verantwoord en gedegen opleiding krijgt. Om de kwaliteit te bewaken is Drumschool ZutphenLochem druk bezig om het certificaat van KunstKeur te verkrijgen die onafhankelijk toezicht op opleidingen houdt. Naast kwaliteitsbewaking van Kunstkeur maakt certificering het mogelijk zogenaamde landelijke erkende HaFaBra examens af te nemen.