Algemene voorwaarden


 

Duur van een cursusjaar

Een cursus jaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli het jaar daar op volgend. Een jaarcursus omvat 36 lessen en worden gegeven in de periode september tot en met juni.

Start van de lessen

Seizoen 2018 – 2019 start op maandag 3 september.

Inschrijven

De aanmelder verbindt zich door ondertekening van het inschrijfformulier voor de gehele cursus of een volledig schooljaar.

Verlenging

De overeenkomst/aanmelding geldt voor 1 cursusjaar. De cursist dient zich, bij voortzetting van de lessen, opnieuw aan te melden door middel van het invullen en ondertekenen van een (her-)aanmeldformulier.

Uitval van lessen

De lessen worden in beginsel niet ingehaald, slechts bij uitzondering en in overleg met betreffende docent. Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. Bij langdurige ziekte van een docent wordt een vervanger ingezet. Indien onverhoopt meer dan 2 lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Verzuim van de leerling

De administratie van Drumschool ZutphenLochem wordt graag tijdig op de hoogte gebracht over het verzuim van een cursist/leerling. De lessen worden niet ingehaald.

Betaling

Betaling voor de wekelijkse lessen is mogelijk in 1 , 2, 4 of 12 (gelijke) termijnen. Bij betaling in 12 termijnen dient het lesgeld bij vooruit betaling en voor de eerste van elke maand te worden voldoen. Bij betaling in 1, 2 of 4 termijnen wordt de uiterste betaaldatum van elke termijn op de factuur vermeld.

Voor workshops, cursussen en strippenkaart gelden de volgende betalingsmogelijkheden. Bij bedragen tot:

1 termijn. Bedragen tm. € 130,00 dienen ineens betaald te worden

2 termijnen. Bedragen tm. € 320,00 kunnen in max. 2 termijnen betaald worden

4 termijnen. Bedragen tm. € 550,00 kunnen in max. 4 termijnen betaald worden

12 termijnen. Bedragen hoger dan € 550,00 kunnen in max. 12 termijnen betaald worden

Aanvullende voorwaarden 10 lessen kaart/strippenkaart (alleen voor volwassenen)

Indien een gemaakte lesafspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur van te voren) wordt afgezegd, wordt de les beschouwd als zijnde gegeven.

Docent/cursusleider

Cursisten kunnen geen aanspraak maken op lessen van een bepaalde docent. Drumschool ZutphenLochem garandeert lessen op basis van een professioneel lesplan gegeven door professionele, vakkundige en gediplomeerde docenten.

 

Portretrecht

Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Drumschool ZutphenLochem hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Drumschool ZutphenLochem zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Drumschool ZutphenLochem is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen

Drumschool ZutphenLochem kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de drumschool. Privacy persoonsgegevens In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Drumschool ZutphenLochem uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. Drumschool ZutphenLochem gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan de drumschool uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Drumschool ZutphenLochem verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen door een email te sturen.