HERaanmelden


 

Heraanmelden is een versnelde manier van aanmelden en alleen mogelijk wanneer de deelnemer al eerder ingeschreven heeft gestaan bij de drumschool en zodoende naw, telefoon en email gegevens al bij de administratie bekend zijn. Heraanmelden kan alleen voor de drumlessen.

Vink aan wat van toepassing is. Er zijn meerdere keuzes mogelijk.

HERAANMELDING SEIZOEN 2019 - 2020

1 Cursuskeuze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-DRUMLES / SLAGWERKLES-

jonger dan 21 jaar

20 minuten privé / 30 minuten duo
25 minuten privé
30 minuten privé
Ga door naar '2 Gegevens deelnemer'.

21 jaar en ouder

20 minuten privé / 30 minuten duo
30 minuten privé (eens per twee weken)
45 minuten privé (eens per twee weken)
10 x 30 minuten (strippenkaart)
Als de deelnemer ook de betalingsplichtige is dan kan je doorgaan naar '3 Het lesgeld wordt betaald door:'. Zo niet ga dan door naar '2 Gegevens deelnemer'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Gegevens deelnemer

Voornaam

Achternaam

Eventuele aanvullingen of opmerkingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Het lesgeld wordt betaald door:

Voorletters

Achternaam

Woonplaats

Emailadres

Eventuele aanvullingen of opmerkingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Betaling en akkoord

Na het daadwerkelijk deelnemen van de eerste les ontvangt u per email van ons de factuur. Helaas heeft de drumschool geen mogelijkheden om de lesgelden automatisch te incasseren. In hoeveel termijnen wilt u het factuurbedrag voldoen?

1 termijn
2 termijnen
4 termijnen
12 termijnen

Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Drumschool ZutphenLochem van kracht.
U dient akkoord te gaan met de voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.
Tevens verklaart u op de hoogte te zijn van de actuele tarieven.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ben op de hoogte van de actuele tarieven.

captcha
Voer de bovenstaande code in

Een kopie van de heraanmelding zal naar uw e-mailadres gestuurd worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------