Leren én plezier


 

Leertraject

Drumschool ZutphenLochem heeft een meerjarige leertraject ontwikkeld dat ervoor zorgt dat op een leuke en plezierige manier leerdoelen bereikt en mogelijkheden benut worden. Het leertraject is onderverdeeld in de fases A, B, C en D, die elk zo’n twee tot drie jaar duren afhankelijk van aanleg en motivatie van de leerling.

Examen en diplomaCoulage diploma's

Elke fase wordt afgesloten met een praktijk en theorie examen. Leerlingen die wekelijkse lessen volgen leggen na 2 tot 3 jaar een examen af. Deelname aan de examens is facultatief en dus niet verplicht. Vrijstelling van examens gaat wel altijd in overleg met de docent.

Ben je lid van een harmonie, fanfare of brassband?

Dan wordt je opgeleid volgens het raamleerplan HaFaBra-opleidingen. Dit houdt in dat je wordt opgeleid tot een volwaardig functionerend (verenigings-)muzikant. Ook deze opleiding is onderverdeeld vier fases A t/m D en wordt elk niveau na twee tot drie jaar afgesloten. In tegen stelling tot de facultatieve deelname aan de examens van de drumschool, is deelname aan deze examens (praktijk- en theorie) verplicht.

Coulage rapportRapport

Elke fase kent meerdere toetsingsmomenten. Alle leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport uitgereikt waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen en mogelijkheden van de leerling.