Lesinformatie


 

Leertraject

Drumschool ZutphenLochem heeft een meerjarige leertraject ontwikkeld dat ervoor zorgt dat leerdoelen bereikt en mogelijkheden benut worden. Het leertraject is onderverdeeld in de fases A, B, C en D, die elk zo’n twee tot drie jaar duren afhankelijk van aanleg en motivatie van de leerling.

Examen en diploma

Elke fase wordt afgesloten met een praktijk en theorie examen. Leerlingen die wekelijkse lessen volgen leggen na 2 tot 3 jaar een examen af. Deelname aan de examens is facultatief en dus niet verplicht. Vrijstelling van examens gaat wel altijd in overleg met de docent.

Ben je lid van een harmonie, fanfare of brassband?

Dan wordt je opgeleid volgens het raamleerplan HaFaBra-opleidingen. Dit houdt in dat je wordt opgeleid tot een volwaardig functionerend (verenigings-)muzikant. Ook deze opleiding is onderverdeeld vier fases A t/m D en wordt elk niveau na twee tot drie jaar afgesloten. In tegen stelling tot de facultatieve deelname aan de examens van de drumschool, is deelname aan deze examens (praktijk- en theorie) verplicht.

Rapport

Elke fase kent meerdere toetsingsmomenten. Alle leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport uitgereikt waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen en mogelijkheden van de leerling.

Dagelijks oefenen

Uiteraard hoort dagelijks oefenen bij het leren bespelen van een instrument. De leerling zal door te oefenen de verschillende fases soepeler doorlopen. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau gaan we bij drums uit van zo’n 15 tot 30 minuten per dag. Het best kan de leerling dat dagelijks op een vaste tijd doen. Positieve aandacht van de ouders werkt daarbij uiteraard zeer stimulerend.

Openbare les

Eén keer per jaar wordt er een openbare les gehouden. Ouders van leerlingen kunnen een les bijwonen om eens te kijken en luisteren hoe het er zoal aan toe gaat. Tevens is er een mogelijkheid om kort met de docent te spreken om informatie uit te wisselen.